Sprawozdanie Rb-NDS

Lista załączników:
1. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2023 r. [99677 bajtów]
2. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 czerwca 2023 r. [99620 bajtów]
3. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2023 r. [99658 bajtów]
4. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 r. [99457 bajtów]