Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 6 czerwca (wtorek) 2023 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Aktualna sytuacja w oczyszczalni ścieków w Gryfinie – działania podejmowane i podjęte na skutek wycieku nieczystości.

III. Wolne wnioski i informacje.