Jednostki organizacyjne Gminy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Chwarstnicy
ul. Gryfińska 19, Chwarstnica, 74-100 Gryfino

   
 

  www.bip.spchwarstnica.gryfino.pl

 

UCHWAŁA NR XLI/414/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chwarstnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chwarstnicy.