Jednostki organizacyjne Gminy

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie
ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino

 

  

 

 www.bip.sp3.gryfino.pl

 

UCHWAŁA NR XLI/413/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie.