Jednostki organizacyjne Gminy

Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie

Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie
ul. Szczecińska 54, Radziszewo, 74-107 Daleszewo

 

   www.bip.spradziszewo.gryfino.pl

 

UCHWAŁA NR XLI/416/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie.