Jednostki organizacyjne Gminy

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie

 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte  w Gardnie
ul. Niepodległości 1, Gardno, 74-100 Gryfino

   
 

 www.bip.spgardno.gryfino.pl

 

UCHWAŁA NR XLI/415/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gardnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie.