Jednostki organizacyjne Gminy

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie
ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino

 

   www.sp1gryfino.neostrada.pl

 

   www.bip.sp1.gryfino.pl

 
UCHWAŁA NR XLI/411/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.

 

Orzeczenie organizacyjne Kuratora Oświaty w Szczecinie