Jednostki organizacyjne Gminy

Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy

Szkoła Podstawowa im. księcia Barnima I w Żabnicy
ul. Długa 20, Żabnica, 74-100 Gryfino

 

 

 

   www.bip.spzabnica.gryfino.pl

 
UCHWAŁA NR XLI/417/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia Barnima I w Żabnicy.