Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  XLVI  sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i  Aktywności  Gospodarczej
1/XLVI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Załącznik  nr  1 Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XLVI pozytywnie Załącznik  nr  2 pozytywnie pozytywnie
3/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLVI Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska
10/XLVI pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie
11/XLVI pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie
12/XLVI Komisja  nie  zajęła  stanowiska Załącznik  nr  3   pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska
13/XLVI   pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska   pozytywnie   pozytywnie
14/XLVI Komisja  nie  omawiała  projektu  uchwały   pozytywnie   pozytywnie Komisja  nie  omawiała  projektu  uchwały
 15/XLVI Komisja  nie  omawiała  projektu  uchwały Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  omawiała  projektu  uchwały
16/XLVI Komisja  nie  omawiała  projektu  uchwały Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  omawiała  projektu  uchwały

Załącznik  nr  1   do  DRUKU  Nr  1/XLVI

Komisja  Planowania  Przestrzennego,  Gospodarki  Komunalnej,  Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  -  Komisja  przyjęła  informację  do  wiadomości.  Jednocześnie  komisja  uważa,  że  należy:

  • opracować  kompleksowe  rozwiązanie  wywozu  zużytego  sprzętu o  dużych  gabarytach  z  terenów  wiejskich,
  • przygotować  w  trybie  natychmiastowym  Program  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  na  wypadek  wyczerpania  możliwości  składowania  odpadów  przed  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  kwatery  nr  II,
  • dokonać  zakupu  ze  środków  budżetowych  gminy  dodatkowej  ilości  pojemników  do  segregacji  odpadów  na  terenach  wiejskich.

Załącznik  nr  2   do  DRUKU  Nr  2/XLVI

Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  -   Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  Jednocześnie  komisja  wnioskuje  o  ujęcie  w  ramowym  planie  działań  sesyjnych  Rady  Miejskiej  w  miesiącu  lutym  sprawozdań  z  działalności  Gryfińskiego  Domu  Kultury oraz  Biblioteki  Publicznej  w  Gryfinie.

Załącznik  nr  3   do  DRUKU  Nr  12/XLVI

Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  -   Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  Jednocześnie  komisja  wyraża  swoją  dezaprobatę  dla  okresu  trwania  czynności  likwidacyjnych.  Komisja  uważa,  że  nie  należy  tworzyć  sztucznych  miejsc  pracy  na  tak  długi  okres  czasu,  które  pociągają  za  sobą  ogromne  koszty  utrzymania.