Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja  Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja  Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej

1/XLII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

3/XLII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/XLII

projekt uchwały wycofano  z porządku obrad sesji

projekt uchwały wycofano  z porządku obrad sesji

projekt uchwały wycofano  z porządku obrad sesji

projekt uchwały wycofano  z porządku obrad sesji

5/XLII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/XLII

projekt uchwały wycofano  z porządku obrad sesji

projekt uchwały wycofano  z porządku obrad sesji

projekt uchwały wycofano  z porządku obrad sesji

projekt uchwały wycofano  z porządku obrad sesji

7/XLII

załącznik nr 1

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/XLII

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XLII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/XLII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

12/XLII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

13/XLII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

14/XLII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 1 do DRUKU Nr 7/XLII

Komisja Rewizyjna - Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie komisja wnioskuje o  zwolnienie z podatku od nieruchomości powierzchni budynków mieszkalnych zajętych przez osoby, co do których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności.