Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

    

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR

Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXXVII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

2/XXXVII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

3/XXXVII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

3-1/XXXVII

Komisja nie zajęła stanowiska

negatywnie

negatywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

4/XXXVII

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/XXXVII

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/XXXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/XXXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7-1/XXXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7-2/XXXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7-3/XXXVII

załącznik nr 1

pozytywnie

pozytywnie

załącznik nr 1

8/XXXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XXXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/XXXVII

załącznik nr 2

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11/XXXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

12/XXXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

13/XXXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

14/XXXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

15/XXXVII

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

16/XXXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 1 do DRUKU Nr 7-3/XXXVII

Komisja Rewizyjna - Komisja wnioskuje, aby w uchwale w § 2 pkt 2 znalazł się zapis, że umowa przedwstępna winna być zawarta na okres 3 lat, licząc od daty zakończenia przetargu i zawierać dokładne wskazanie, iż na działce nr 552 zostanie wybudowany kompleks garaży, posiadający co najmniej 100 stanowisk garażowych, ponadto nabywający nie posadowi na terenie tej działki kompleksu handlowego branży spożywczej o wielkości powyżej 400 m2.
Komisja proponuje również, aby gminne nieruchomości gruntowe, oznaczone numerami działek 552, 554 i 555 przeznaczyć tylko do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie komisja wnioskuje, aby gminne nieruchomości gruntowe, oznaczone numerami działek 552, 554 i 555 przeznaczyć tylko do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Załącznik nr 2 do DRUKU Nr 10/XXXVII

Komisja Rewizyjna - Komisja nie zajęła stanowiska. Prosi o udzielenie informacji, czy zmiany wprowadzające do Statutu Gryfińskiego Domu Kultury realizację podstawowych zadań poprzez świadczenie usług fonograficznych, plastycznych, filmowych i innych z zakresu kultury skutkować będą dodatkowymi obciążeniami skarbowymi, związanymi z odprowadzaniem podatku VAT?