Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LVII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji   do  projektów  uchwał  na  LVII  sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK NR Komisja  Rewizyjna  Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa   Publicznego Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej
1/LVII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4-1/LVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/LVII pozytywnie Załącznik  nr   1 pozytywnie pozytywnie
6/LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja  nie   zajęła  stanowiska
9/LVII Komisja  nie   zajęła  stanowiska Komisja  nie   zajęła

stanowiska

Komisja  nie   zajęła  stanowiska pozytywnie
10/LVII pozytywnie pozytywnie Komisja  nie   zajęła  stanowiska pozytywnie
11/LVII pozytywnie pozytywnie Komisja  nie   zajęła stanowiska pozytywnie
12/LVII pozytywnie Załącznik  nr   2 Komisja  nie   zajęła  stanowiska pozytywnie
13/LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/LVII Komisja  nie   zajęła  stanowiska Komisja  nie   zajęła  stanowiska pozytywnie pozytywnie
16/LVII Komisja  nie   zajęła  stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/LVII Komisja  nie   zajęła  stanowiska Komisja  nie   zajęła  stanowiska Komisja nie omawiała projektu uchwały Komisja  nie   zajęła  stanowiska

Załącznik  nr 1   do  DRUKU  Nr  5/LVII

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie komisja wnioskuje o zniesienie opłaty planistycznej dla terenów objętych sprzedażą przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino  w rejonie CW „Laguna”.

Załącznik  nr  2   do  DRUKU  Nr  12/LVII

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie komisja wnioskuje o wykreślenie w rozdziale 2 § 5 w pkt 1 wyrazów „targowiskiem miejskim” oraz wykreślenie w pkt 2  ppkt 2) w całości.