Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XXXI Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano
2-1/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2-2/XXXI załącznik nr 1 pozytywnie załącznik nr 1 załącznik nr 1
2-3/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2-4/XXXI Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano
2-5/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3-1/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXI Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano
7-1/XXXI Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano
7-2/XXXI Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano Projekt uchwały wycofano
8/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXI Komisja nie zajęła stanowiska załącznik nr 2 Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
10/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXXI

stara wersja projektu uchwały

Komisja nie zajęła stanowiska

stara wersja projektu uchwały

pozytywnie

nowa wersja projektu uchwały

pozytywnie

stara wersja projektu uchwały

pozytywnie


Załącznik nr 1 do DRUKU Nr 2-2/XXXI
Komisja Rewizyjna - Komisja nie zajęła stanowiska. 
Jednocześnie Komisja wnioskuje aby sprzedaż garaży znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 157 odbyła się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 
Jednocześnie Komisja wnioskuje aby sprzedaż garaży znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 157 odbyła się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Jednocześnie Komisja wnioskuje aby sprzedaż garaży znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 157 odbyła się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Załącznik nr 2 do DRUKU Nr 9/XXXI
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Komisja nie zajęła stanowiska. 
Jednocześnie Komisja wnioskuje aby w przypadku podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji MDK w Gryfinie podjęto działania idące w kierunku wykonania dobudowy skrzydła wraz z łącznikiem do budynku GDK w Gryfinie. Wykonanie dobudówki na terenie obecnego miasteczka rowerowego stworzy możliwość umieszczenia instytucji kulturalnej w jednym miejscu i uzyskania wolnych pomieszczeń w budynku MDK.

Sporządzono na podstawie protokołów posiedzeń Komisji.