Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  XXXVI  sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i  Aktywności  Gospodarczej
1/XXXVI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXXVI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska
3/XXXVI negatywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska załącznik  nr  1 
3-1/XXXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3-2/XXXVI załącznik  nr  2 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXVI pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie pozytywnie
7/XXXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska
8/XXXVI załącznik  nr  3 Komisja nie zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska
9/XXXVI załącznik  nr  4 Komisja nie zajęła stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska

Załącznik  nr  1  do  DRUKU  Nr 3/XXXVI

Komisja  Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej  -   Komisja  nie  zajęła  stanowiska.  Jednocześnie  Komisja  wnioskuje  o  wycofanie  projektu  uchwały  z  porządku  obrad  sesji.

Załącznik  nr  2  do  DRUKU  Nr 3-2/XXXVI

Komisja  Rewizyjna  -   Komisja  nie  zajęła  stanowiska,  ponieważ  uważa,  że  należy  odstąpić  od  zamiany  nieruchomości.  Dopuszczalnym  rozwiązaniem  jest  zamiana  tych  nieruchomości  z  późniejszą  ich  sprzedażą  i  przeznaczeniem  pod  usługi  komercyjne.  Środki  finansowe  z  budżetu  gminy  należy  przeznaczyć  na  adaptację  obiektów  w  Nowym  Czarnowie  na  mieszkania  socjalne.

Załącznik  nr  3  do  DRUKU  Nr 8/XXXVI

Komisja  Rewizyjna  -   Komisja  nie  zajęła  stanowiska.  Jednocześnie  Komisja  prosi  o  wyjaśnienie,  dlaczego  wykonanie  planów  rozwoju  miejscowości  Radziszewo  i  Chwarstnica  zlecono  podmiotowi  zewnętrznemu.  Komisja  uważa,  że  w  urzędzie  istnieje  Biuro  Promocji,  które  winno  wykonywać  podobne  opracowania,  a  plany  rozwoju  miejscowości  są  powieleniem  informacji  dostępnych  w  internecie. 

Załącznik  nr  4  do  DRUKU  Nr 9/XXXVI

Komisja  Rewizyjna  -   Komisja  nie  zajęła  stanowiska.  Jednocześnie  Komisja  prosi  o  szczegółowe  wyjaśnienia  dotyczące  organizowania  kolonii  dla  dzieci  i  młodzieży.  Jakie  są  kryteria  wyboru  i  czy  istnieje  możliwość  odwołania  się  od  decyzji  w  przypadku  niezakwalifikowania  dziecka  na  kolonię?