Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji   do  projektów  uchwał  na  LVI sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK NR Komisja  Rewizyjna Komisja  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa   Publicznego Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej
1/LVI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/LVI pozytywnie Załącznik  nr   1 pozytywnie Załącznik  nr   1
3/LVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/LVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4-1/LVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/LVI projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji
6/LVI projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji
7/LVI Komisja  nie   zajęła stanowiska pozytywnie Komisja  nie   zajęła stanowiska pozytywnie
8/LVI Komisja  nie   zajęła  stanowiska Komisja  nie   zajęła stanowiska Komisja  nie   zajęła stanowiska pozytywnie
9/LVI Komisja  nie   zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie   zajęła stanowiska pozytywnie

Załącznik  nr   1   do  DRUKU  Nr  2/LVI

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje o zmianę nazwy Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie na Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Komisja  Budżetu ,  Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej -  komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie Komisja sygnalizuje konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji OWiR.