Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

    

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Projekt uchwały w sprawie Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. Komisja nie odbyła posiedzenia w sprawie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska