Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXIX załącznik nr 1 pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska załącznik nr 1
2/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie
5/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie załącznik nr 2
6/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6-1/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6-2/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie
7/XXIX załącznik nr 3 pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
8/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXIX pozytywnie załącznik nr 4 pozytywnie pozytywnie
13/XXIX pozytywnie pozytywnie załącznik nr 5 pozytywnie
14/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XXIX załącznik nr 6 pozytywnie załącznik nr 6 negatywnie
16/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie
17/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie

Załącznik nr 1 do DRUKU Nr 1/XXIX
Komisja Rewizyjna – Komisja wnioskuje o przesunięcie projektu budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok na sesję styczniową.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – Komisja wnioskuje o przesunięcie projektu budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok na sesję styczniową.

Załącznik nr 2 do DRUKU Nr 5/XXIX
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – Komisja nie zajęła stanowiska. Jednocześnie Komisja wnioskuje o przedstawienie następującej informacji:
- Jak kształtują się zwolnienia emerytów i rencistów I grupy inwalidzkiej z podatku od nieruchomości w innych ościennych gminach (Goleniów, Police, Pyrzyce, Chojna, Stare Czarnowo, Widuchowa i Banie).

Załącznik nr 3 do DRUKU Nr 7/XXIX
Komisja Rewizyjna – Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Komisja Rewizyjna uważa, że mieszkańcy nowo budowanego budynku przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego powinni być inicjatorami nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino. W przypadku przyjęcia ww. projektu uchwały nazwa ulicy urzędowej winna brzmieć: „Księdza Popiełuszki”. 

Załącznik nr 4 do DRUKU Nr 12/XXIX
Komisja Rewizyjna – Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie Komisja wnioskuje o uzupełnienie projektu uchwały, tzn. należy wykazać kwotę zakupu biletów przez Gminę Gryfino od Centrum Wodnego Laguna. 
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie Komisja wnioskuje o wykreślenie w § 5 pkt 1.

Załącznik nr 5 do DRUKU Nr 13/XXIX
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie Komisja prosi o przedstawienie konkretnego referatu nt. jakimi sposobami będzie ten program realizowany, jakie środki na ten cel zostaną przeznaczone, w jakich godzinach będą odbywały się dyżury itp. 

Załącznik nr 6 do DRUKU Nr 15/XXIX
Komisja Rewizyjna – Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Jednocześnie Komisja wnioskuje o udzielenie następującej informacji - dlaczego od kilkunastu miesięcy nie został obsadzony etat Dyrektora zarządzającego ww. jednostką.
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Komisja uważa, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby pożyczkę Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie umorzyć.


Sporządzono na podstawie protokołów posiedzeń Komisji.