Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  LIV nadzwyczajną sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK
NR
Komisja  Rewizyjna Komisja  Spraw  Społecznych
i  Bezpieczeństwa  Publicznego
Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej
1/LIII Komisja uznała skargę za zasadną
i wypracowała nową wersję projektu uchwały.
Komisja  nie  zajęła
stanowiska
Komisja  nie  zajęła
stanowiska
Komisja  nie  zajęła
stanowiska
2/LIII Komisja uznała skargę za niezasadną
i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja uznała skargę za niezasadną
i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja uznała skargę za niezasadną i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja  nie  zajęła
stanowiska
3/LIII Komisja uznała skargę za niezasadną
i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja  nie  zajęła
stanowiska
Komisja  nie  zajęła
stanowiska
Komisja  nie  zajęła
stanowiska
4/LIII

negatywnie

pozytywnie

Komisja  nie  zajęła
stanowiska

negatywnie

5/LIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie