Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

OPINIE KOMISJI
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GRYFINO NA 2006 ROK
na XLV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie wraz z przyjętymi przez komisję wnioskami.
Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu następujących zmian:

 1.  proponuje się kwotę 77.000 zł z tytułu odstąpienia od realizacji dopłat do czynszów lokali mieszkalnych w GTBS w roku przyszłym przeznaczyć na wykonanie kanalizacji ul. Łużyckiej - Czechosłowackiej;
 2. planowaną rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł należy obniżyć do kwoty 100.000 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 500.000 zł rozdysponować na:
  • zabezpieczenie i remont murów obronnych w Gryfinie,
  • zwiększenie nakładów na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
  • wykonanie projektu kanalizacji ul. Pomorskiej w Gryfinie.

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie po wcześniejszym wprowadzeniu zapisu do załącznika  nr 11b "Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Gryfino"  z wyszczególnieniem ul. Pomorskiej w Gryfinie.

Komisja Rewizyjna - Komisja nie zajęła stanowiska do projektu budżetu.
Jednocześnie komisja wnioskuje o ujęcie w projekcie budżetu następujących zmian:
z planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 600.000 zł wygospodarować środki na:

 • budowę placu zabaw dla dzieci przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie,
 • projekt i modernizację ul. Kasztanowej w Chwarstnicy,
 • zagospodarowanie plaży w m. Wełtyń,
 • wykonanie remontu chodnika przy ul. Władysława Reymonta w Gryfinie.