Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  XLVIII  sesję  Rady  Miejskiej  w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna   Komisja Spraw  Społecznych
i  Bezpieczeństwa  Publicznego
Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji 
i Ochrony  Środowiska
  Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i  Aktywności  Gospodarczej
1/XLVIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XLVIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3-1/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3-2/XLVIII pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
3-3/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie załącznik  nr  1
6/XLVIII negatywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

Załącznik  nr  1   do  DRUKU  Nr  5/XLVIII

Komisja  Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej  -   Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  Jednocześnie  komisja  wnioskuje  o  wygospodarowanie  z  ogólnej  kwoty  przyznawanych  dotacji  na  remonty  zabytkowych  obiektów  sakralnych  w  2006  roku  środków  finansowych  w  wysokości  5.000  zł  z  przeznaczeniem  na  naprawę  muru  wokół  kościoła  w  miejscowości  Dołgie.