Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na L sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  L  sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK NR

Komisja  Rewizyjna

Komisja  Spraw  Społecznych
i  Bezpieczeństwa  Publicznego

Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji 
i Ochrony  Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej

1/XL

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

2/XL

 

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

3/XL

Załącznik  nr  1

pozytywnie

Załącznik  nr 1

pozytywnie

4/XL

negatywnie

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/XL

Załącznik  nr  2

pozytywnie

pozytywnie

Komisja nie omawiała projektu uchwały

6/XL

Komisja  nie  zajęła  stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

Komisja nie omawiała projektu uchwały

Załącznik  nr  1   do  DRUKU  Nr  3/L

Komisja  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  -  komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  Jednocześnie  komisja  wnioskuje  o  przystąpienie  do  prac  uwzględniających  uaktualnienie  Statutu  Gminy  Gryfino.

Komisja  Rewizyjna  -   komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  Jednocześnie  komisja  uważa,  że należy  ujednolicić  tekst  Statutu  Gminy  Gryfino  i  dostosować  go  do  obowiązującego  prawa.

Załącznik  nr  2   do  DRUKU  Nr  5/L

Komisja  Rewizyjna  -   komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  negatywnie.  Komisja  Rewizyjna  stoi na  stanowisku  sporządzenia  koncepcji  zagospodarowania  nabrzeża  z  uwzględnieniem  uwarunkowań  ekonomicznych,  zapotrzebowania  na  turystykę  żeglarską,  obsługę  jednostek  pasażerskich  oraz  możliwości  lokalizacji  w  okolicach  nabrzeża  działalności  gospodarczej  z  określeniem  rodzajów  zapotrzebowania.