Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  XXXIV  sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i  Aktywności  Gospodarczej

1/XXXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

1-1/XXXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

1-2/XXXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

1-3/XXXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

2/XXXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

3/XXXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/XXXIV

pozytywnie

załącznik  nr  1 

pozytywnie

pozytywnie

5/XXXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/XXXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/XXXIV

Komisja  nie  zajęła  stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/XXXIV

Komisja  nie  zajęła  stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XXXIV

Komisja  nie  zajęła 

stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik  nr  1  do  DRUKU  Nr 4/XXXIII

Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  - Komisja   nie  zajęła  stanowiska

Jednocześnie  Komisja  wnioskuje,  aby  ustalić  maksymalną  wysokość  nagrody  do  300 %  wynagrodzenia  dla  zawodników,  którzy  brali udział we  współzawodnictwie  sportowym  w  ramach  igrzysk  olimpijskich  lub  paraolimpijskich  i  zajęli  miejsca  od  4 – 12.