Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-64/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-64/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2006 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 listopada 2006 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
I/1/06 wyboru przewodniczącego Rady

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

I/2/06

wyboru wiceprzewodniczących Rady

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

I/3/06

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

I/4/06

wyboru przewodniczącego Komisji Rady

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

I/5/06

wyboru pozostałych członków Komisji Rady

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

I/6/06

wyboru przewodniczącego Komisji Rady

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

I/7/06

wyboru pozostałych członków Komisji Rady        

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

I/8/06

wyboru przewodniczącego Komisji Rady

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

I/9/06

wyboru pozostałych członków Komisji Rady,

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

I/10/06

wyboru przewodniczącego Komisji Rady

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

I/11/06

wyboru pozostałych członków Komisji Rady

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

I/12/06

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 listopada 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat