Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-25/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2005 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-25/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lutego 2006 r.

w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2005 roku.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115; z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz.1298) oraz  Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXXIV/445/05 z dnia  31 marca 2005 r w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zarządzam  co następuje:

§  1. Przyznaje się nagrody  zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie na szczeblu międzynarodowym i krajowym w roku 2005. Lista osób nagrodzonych  wraz z wysokością  nagród stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.   

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Możliwość przyznawania nagród za bardzo dobre wyniki sportowe osób zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino daje Ustawa   z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej.
Na podstawie tej ustawy, zasady i tryb przyznawania nagród zostały przyjęte Uchwałą  Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXXIV/445/05 z dnia  31 marca 2005r.  w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
O przyznanie nagród wnioskowały Kluby Sportowe, a szczegółowy podział środków finansowych został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sportu.
Kwoty mieszczą się w środkach zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2006.

Sporządził
Daniel Cieślak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia  Nr 0151-25/06
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Imię i nazwisko

Klub

Miejsce określone w Uchwale Uchwała NR XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. Indywidualne osiągnięcie Wartość nagrody brutto
1. Rafał Dogoda
UKS ,,Biały Pion’’
Do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział    w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe. II m. Mistrzostwa Polski w szachach aktywnych do lat 20 400 zł
2. Weczera Tomasz
MKS ,,Hermes’’
Do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział    w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe.  II m. Halowe Mistrzostwa Polski Jun. 400 zł
3. Wensierska  Renata
MKS ,,Hermes’’
Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. IV m. Mistrzostwa Polski Jun. 300 zł
4. Rybacka Joanna
MKS ,,Hermes’’
Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. VI miejsce – biegi przełajowe 2000 m

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 

400 zł
5.Barbara Morawin
MKS ,,Hermes’’
Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. VII m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 250 zł
6. Natalia Wawrzyniak
MKS ,,Hermes’’
Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. VII m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 250 zł
7. Edyta Rybacka
MKS ,,Hermes’’
Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. VII m. Mistrzostwa Polski Jun. – sztafeta 4x400 275 zł
8. Nadała Maja
MKS ,,Hermes’’
Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. VII m. Mistrzostwa Polski Ju. – sztafeta 4x400 275 zł
9. Katarzyna Żołnowska
MKS ,,Hermes’’
Do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział   w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe. III m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 400 zł
10.Grąbczewska  Karolina  
UKS ,,Kamikaze’’
Do 350% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w międzynarodowych zawodach sportowych o randze mistrzostw świata i uzyskali miejsca medalowe.  I m. Mistrzostwa Świata 1.500 zł
11. Daria Szulc
UKS ,,Kamikaze’’
Do 250% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w międzynarodowych zawodach sportowych o randze mistrzostw Europy i uzyskali miejsca medalowe. II m. Mistrzostwa Europy 1.200 zł
12. Kowiel Mariusz
KSS LOK ,,Regalica’’
Do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział     w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe. złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kdw 601

srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kdw 3x40

400 zł
13. Stanisz Łukasz
KSS LOK ,,Regalica’’
Do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział   w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe.  złoty medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

złoty medal Grand Prix Polski – Mistrzostwa

400 zł
14. Paulina Wiewióra
KS „Energetyk”
Do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział   w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe. I m. w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 400 zł
15. Agnieszka Kowalczyk
KS „Energetyk”
Do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział    w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe. I m. w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 400 zł
16. Bartosz Marciniak
UKS „Energetyk Junior”
Do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział      w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe. I m. (złoty medal) Mistrzostwa Polski Kadr Woj. Rocznika 93 400 zł
17. Michał Bara
GKS „Delf”
Do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział   w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe. II m. Mistrzostwa Polski na dystansie olimpijskim 400 zł
18. Paweł Staszak
GKS „Delf”
Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. VI m. Mistrzostwa Polski na dystansie olimpijskim 250 zł
19. Rafał Borysiuk
LKS „Piast”
Do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział   w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe. III m. Mistrzostw Polski 400 zł
 1. Marcin Stanisławek
 2. Marcin Porębski
 3. Mateusz Fornal
 4. Arkadiusz Szulawa
 5. Janusz Rębecki
 6. Piotr Gałka
 7. Jakub Berbes
 8. Paweł Sołtys
 9. Patryk Wiśniewski
 10. Paweł Prybacki
 11. Mateusz Wojtyła
 12. Marcin Cieślik

KS ,,Energetyk’’

Do 75% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. IV m.– piłka ręczna
Mistrzostwa Polski Młodzików
 1. 120 zł
 2. 120 zł
 3. 120 zł
 4. 120 zł
 5. 120 zł
 6. 120 zł
 7. 120 zł
 8. 120 zł
 9. 120 zł
 10. 120 zł
 11. 120 zł
 12. 120 zł