Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-11/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 marca 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-11/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 2 kwietnia 2004 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 marca 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ ustalam:

§1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu  25 marca 2004 r. odpowiadają:

 • XX/271/04 - "SK",
 • XX/272/04 - "BWG",
 • XX/273/04 - "BWG",
 • XX/274/04 - "BWG",
 • XX/275/04 - "BWG",
 • XX/276/04 - "BWG",
 • XX/277/04 - "BWG",
 • XX/278/04 - "SKP",
 • XX/279/04 - "SEO",
 • XX/280/04 - "SEO",
 • XX/281/04 - "SE", 
 • XX/282/04 - "SK",
 • XX/283/04 - "SK",
 • XX/284/04 - "BMK".

§2. Odpowiedzialnym wym. w pkt 1 w załączeniu przekazuję po jednym  egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji na sesji
w dniu 25 marca 2004 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat