Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-24/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINOz dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 czerwca 2004r.

    

ZARZĄDZENIE NR 0152-24/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2004 r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 czerwca 2004 roku odpowiadają:

 • XXIII/305/04 - "BMP",
 • XXIII/306/04 - "BWG",
 • XXIII/307/04 - "BWG",
 • XXIII/308/04 - "BWG",
 • XXIII/309/04 - "BWG",
 • XXIII/310/04 - "BWG",
 • XXIII/311/04 - "BMK"/PUK,
 • XXIII/312/04 - "SKP",
 • XXIII/313/04 - OPS,
 • XXIII/314/04 - "SK",
 • XXIII/315/04 - "SK",
 • XXIII/316/04 - "SK",
 • XXIII/317/04 - "SK",
 • XXIII/318/04 - "SK",
 • XXIII/319/04 - "BWS",
 • XXIII/320/04 - "BMP",
 • XXIII/321/04 - "BMP".

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 czerwca 2004 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat