Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-1/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 stycznia 2004r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2003r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-1/04 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 6 stycznia 2004 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ ustalam:

§1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2003 r. odpowiadają:
 • XVI/227/03 - "BWS",
 • XVI/228/03 - "BOR",
 • XVI/229/03 - "BOR",
 • XVI/230/03 - "BMP",
 • XVI/231/03 - "BWG",
 • XVI/232/03 - "BWG",
 • XVI/233/03 - "BWG",
 • XVI/234/03 - "BWG",
 • XVI/235/03 - "SEO",
 • XVI/236/03 - "SE",
 • XVI/237/03 - "BWS", "SK",
 • XVI/238/03 - "BWS",
 • XVI/239/03 a- "BWS",
 • XVI/240/03 - "SK",
 • XVI/241/03 - "SK".

§2. Odpowiedzialnym wym. w pkt 1 w załączeniu przekazuję po jednym  egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji na sesji w dniu 30 grudnia 2003 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat