Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-21/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 maja 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-21/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 maja 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 maja 2004 r. odpowiadają:

  • XXII/300/04 - "BMP"
  • XXII/301/04 - "BWG"
  • XXII/302/04 - "BWG"
  • XXII/303/04 - "BWG"
  • XXII/304/04 - "BWS"

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w §1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 maja 2004 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza