Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 78/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na teren miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. z głosowaniem w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  z dnia 19 maja 2003 r. 


w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na teren miasta  i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników  głosowania w obwodach w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8  czerwca 2003 r. z głosowaniem w dniach 7 i 8 czerwca 2003r.  

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum   ogólnokrajowym (Dz.U nr 57, poz. 507) zarządzam: 

§ 1. Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum na teren miasta i gminy  Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w  obwodach  w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003r. z  głosowaniem  w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

§ 2. Składy osobowe obwodowych komisji do spraw referendum określają załączniki  od nr 1 do nr 21 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, a składy osobowe  poszczególnych obwodowych komisji do spraw referendum w siedzibach tych  komisji.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat Załącznik nr 1 
Obwodowa Komisja   ds. Referendum nr 1 w Gryfinie 

Nazwisko i imię członka   obwodowej komisji 

 1. Rogojsza Wacław 
 2. Turkiel Iwona 
 3. Łukasiewicz Andrzej 
 4. Bielicki Dariusz 
 5. Powązka Jadwiga 
 6. Karaczun Jolanta 
 7. Hołub Piotr 
 8. Kupniewska Beata 
 9. Lisiecki Maciej 
 10. Gładkow Walda 
 11. Urbanowicz Franciszka

Załącznik nr 2 
Obwodowa Komisja   ds. Referendum nr 2 w Gryfinie 

Nazwisko i imię członka   obwodowej komisji 

 1. Rybicki Zygmunt 
 2. Tołyż Anna 
 3. Chlipała Agnieszka 
 4. Barbarewicz Ewa 
 5. Racinowski Paweł 
 6. Górecka Franciszka 
 7. Olszewski Sławomir 
 8. Głowacka Iwona 
 9. Kanduła Bogumiła 
 10. Kajda Dominik 
 11. Karaczun Anna 


Załącznik nr 3 
Obwodowa Komisja  ds. Referendum nr 3 w Gryfinie 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Lester Grzegorz 
 2. Rejszel Ewa 
 3. Aftanas Marzena 
 4. Jarosławski Robert 
 5. Lewińska Jolanta 
 6. Waloch Piotr 
 7. Sztama Janina 
 8. Podolski Roman 
 9. Olejarz Kamil 
 10. Franciszkiewicz Agnieszka 
 11. Bełch Urszula 


Załącznik nr 4 
Obwodowa Komisja   ds. Referendum nr 4 w Gryfinie 

Nazwisko i imię członka   obwodowej komisji 

 1. Karpiński Krzysztof 
 2. Stańczyk Andrzej 
 3. Ostrowski Piotr 
 4. Szybka Ewa 
 5. Kasjan Artur 
 6. Potomska Joanna 
 7. Dzieniarz Roman 
 8. Podolska Sylwia 
 9. Gładkow Jan 
 10. Frużyńska Joanna 
 11. Tuszyńska Czesława 


Załącznik nr 5 
Obwodowa Komisja   ds. Referendum nr 5 w Gryfinie 

Nazwisko i imię członka   obwodowej komisji 

 1. Marzantowicz Łukasz 
 2. Kowalski Marcin 
 3. Kowalski Arkadiusz 
 4. Rink Paweł Jan 
 5. Kudelski Andrzej 
 6. Wojciechowska Teresa Władysława 
 7. Lipińska Edyta 
 8. Modzelewska Marta 
 9. Golik Aleksandra 
 10. Siwek Bożena 
 11. Godleś Aleksandra 


Załącznik nr 6 
Obwodowa Komisja  ds. Referendum nr 6 w Gryfinie 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Fiołkowska Joanna 
 2. Kowalski Tomasz 
 3. Pomykała Henryk 
 4. Wiśniewska Justyna 
 5. Ilińska Marta 
 6. Witczyńska Małgorzata 
 7. Dworak Krystyna 
 8. Kubowicz Kamila Renata 
 9. Kajda Jarosław 
 10. Poteralska Grażyna 
 11. Imbiorska Teresa 


Załącznik nr 7
Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 7 w Gryfinie 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Szuster Jacek 
 2. Maćkowiak Andrzej 
 3. Szyłow Agnieszka 
 4. Snoch Anna 
 5. Horodyńska Sylwia 
 6. Żukrowski Piotr 
 7. Majewska Halina 
 8. Litwa Katarzyna 
 9. Słobodzian Teresa 
 10. Szczepkowski Zdzisław 
 11. Augustyniak Małgorzata 


Załącznik nr 8 
Obwodowa Komisja  ds. Referendum nr 8 w Gryfinie 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Lewandowski Józef 
 2. Pomykała Janina 
 3. Ross Karolina 
 4. Seredziuk Mariusz 
 5. Wasiluk Małgorzata 
 6. Józefowicz Urszula 
 7. Grzesiak Alina 
 8. Racinowski Maciej 
 9. Borowczak Mariusz 
 10. Warkocz-Bulsa Elżbieta 
 11. Jóźwiak Ewa 

Załącznik nr 9 
Obwodowa Komisja  ds. Referendum nr 9 w Gryfinie 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Adamski Lilianna 
 2. Bagiński Wadim 
 3. Handke Grzegorz 
 4. Stępień Józef 
 5. Stach Ewa 
 6. Horodyński Stanisław 
 7. Szklennik Daniel 
 8. Ignaciuk Wioletta 
 9. Konieczny Piotr 
 10. Kurkiewicz Maciej 
 11. Perlik Irena 


Załącznik nr 10 
Obwodowa Komisja  ds. Referendum nr 10 w Gryfinie 

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji 

 1. Adamski Zbigniew 
 2. Sitarz Elżbieta 
 3. Skorupska Lucyna 
 4. Wasiluk Marcin Adam 
 5. Dolata Paweł 
 6. Piotrowska Małgorzata 
 7. Horodyński Marek 
 8. Potomska Zuzanna 
 9. Wawrzyniak Krzysztof 
 10. Jama Patrycja 

Załącznik nr 11 
Obwodowa Komisja  ds. Referendum nr 11 w Żabnicy 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Stawierej Helena 
 2. Golisowicz-Mockało Izabela 
 3. Sznigir Agnieszka 
 4. Wiśniewski Grzegorz 
 5. Dąbrowska Iwona 
 6. Dzieszuk Dariusz 
 7. Horodyńska Iwona 
 8. Burek Krystyna 
 9. Konikowska Anna 
 10. Bidziński Krzysztof 
 11. Fuks Sławomir 


Załącznik nr 12 
Obwodowa Komisja  ds. Referendum nr 12 w Radziszewie 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Kur Maria 
 2. Jackiewicz Leszek 
 3. Małysa Monika 
 4. Mocydlarz Jacek 
 5. Hałasa Magdalena 
 6. Wasilewski Dominik 
 7. Chrobak Agnieszka 
 8. Marszałek Paweł 
 9. Olech Jarosław 
 10. Zmaczyński Michał 
 11. Kostecka Irena 

Załącznik nr 13
Obwodowa Komisja  ds. Referendum nr 13 w Wełtyniu 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Ziemski Czesław 
 2. Nowak Franciszek 
 3. Reuter Marek 
 4. Bara Barbara 
 5. Pawlina Iwona 
 6. Dzieszuk Brygida 
 7. Starzyński Andrzej 
 8. Bełch Justyna 
 9. Ościk Jakub 
 10. Gajewska Lucyna 
 11. Pasik Grażyna 

Załącznik nr 14 
Obwodowa Komisja  ds. Referendum nr 14 w Gardnie 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Kitajewski Waldemar 
 2. Pahuda Jan 
 3. Teterycz Helena 
 4. Stube Wiesława 
 5. Łoik Agnieszka 
 6. Wiertelak Anita 
 7. Kitajewski Maciej 
 8. Granda Ewa 
 9. Zaganiacz Tomasz 
 10. Matysiak Wiesław 
 11. Mumot Alina 


Załącznik nr 15 
Obwodowa Komisja   ds. Referendum nr 15 w Chwarstnicy 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Bącela Grażyna 
 2. Więch Kamil 
 3. Osińska Karina 
 4. Szewczuk Milena 
 5. Nawrocka Jadwiga 
 6. Plitta Joanna 
 7. Baszak Przemysław 
 8. Gabrusionek Anna 
 9. Zaganiacz Krzysztof 
 10. Konieczna Kamila 
 11. Kopija Wanda 


Załącznik nr 16 
Obwodowa Komisja   ds. Referendum nr 16 w Borzymiu 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Stawierej Józef 
 2. Wiczkowska Barbara 
 3. Lechowicz Andrzej 
 4. Mojsak Dominik 
 5. Widurski Adam 
 6. Tokarzewska Zofia 
 7. Waloch Zbigniew 
 8. Stawiarski Roman 
 9. Meller Arkadiusz 
 10. Czerwonka Małgorzata 
 11. Paradowska Franciszka 

Załącznik nr 17 
Obwodowa Komisja   ds. Referendum nr 17 w Nowym Czarnowie 

Nazwisko i imię członka   obwodowej komisji 

 1. Staszek Mariola 
 2. Duraziński Andrzej 
 3. Kuchcik Sylwester 
 4. Borys Zbigniew 
 5. Suchomski Antoni 
 6. Pilarczyk Marta 
 7. Bulsa Jacek 
 8. Kaliszczak Krystyna 
 9. Żaba Sergiusz 
 10. Soroko Tomasz 
 11. Wysoka Bogumiła 

Załącznik nr 18 
Obwodowa Komisja  ds. Referendum nr 18 w Pniewie 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Matuszewski Mieczysław 
 2. Turek Rafał 
 3. Wysoczańska-Maryczkanicz Jolanta 
 4. Wasilewska Zuzanna 
 5. Zakrzewski Marcin 
 6. Król Arkadiusz 
 7. Hatłas Katarzyna 
 8. Hołub Wanda 
 9. Bełch Wojciech 
 10. Inglot Maciej 
 11. Stopczyński Zygmunt 

Załącznik nr 19 
Obwodowa Komisja   ds. Referendum nr 19 w Nowym Czarnowie 

Nazwisko i imię członka   obwodowej komisji 

 1. Graczyk Paweł 
 2. Turek Krzysztof 
 3. Knop Paweł 
 4. Wesołowski Krzysztof 
 5. Hermanowicz Piotr 
 6. Baryła Elżbieta 
 7. Hatłas Aneta 
 8. Szapkowska Grażyna 
 9. Matławski Tomasz 
 10. Olejarz Kornelia 
 11. Słodkowska Anna 

Załącznik nr 20 
Obwodowa Komisja   ds. Referendum nr 20 w Dębcach 

Nazwisko i imię członka   obwodowej komisji 

 1. Więch Andrzej 
 2. Dziobkowski Krystyna 
 3. Wronkowski Andrzej 
 4. Bronicka Małgorzata 
 5. Szydliński Gerard 
 6. Szmyt Agata 
 7. Major Janina 
 8. Horodyńska Genowefa 
 9. Smolarek Urszula 
 10. Urzędniczek Elżbieta 
 11. Masłowiec Barbara 

Załącznik nr 21
Obwodowa Komisja  ds. Referendum nr 21 w Gryfinie 

Nazwisko i imię członka  obwodowej komisji 

 1. Scisłowski Rafał 
 2. Żuchowska Anna 
 3. Ociepka Dominik 
 4. Daniszewska Wanda 
 5. Domański Jarosław 
 6. Leśkiewicz Stanisława 
 7. Żukrowska-Chruściel Alicja 
 8. Woźniak Mariola 
 9. Ostojadło Teresa 
 10. Włodarska Bożena 
 11. Kawicki Michał