Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 140/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 października 2003 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 września 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
z dnia 1 października 2003 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 września 2003r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.  1591 z późn. zm./ ustalam: 

1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w  dniu 25 września 2003 r. odpowiadają: 

  • nr XII/176/03 - „SK”, 
  • nr XII/177/03 - “BMP”, 
  • nr XII/178/03 - „BMP“, 
  • nr XII/179/03 - „BWG“, 
  • nr XII/180/03 - „BWG“ , 
  • nr XII/181/03 - „BWG“, 
  • nr XII/182/03 - „BWG“, 
  • nr XII/183/03 - „SE“, 
  • nr XII/184/03 - „BWS“
  • nr XII/185/03 - „SK“. 

2. Odpowiedzialnym wym. w pkt 1 w załączeniu przekazuję po  jednym egzemplarzu kopii Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu  25 września 2003 r. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat