Dyżury Radnych

Grafik dyżurów radnych na styczeń, luty, marzec 2007r.

GRAFIK DYŻURÓW RADNYCH
  w godzinach 1500 - 1700

TERMIN DYŻURU RADNI
8.01.2007 r.   Chmura – Nycz Magdalena
  Figas Tadeusz
15.01.2007 r.   Karzyńska - Karpierz Lidia
  Kawka Jacek
22.01.2007 r.   Kułdosz Andrzej
  Namieciński Tomasz
29.01.2007 r.   Nikitińska Janina
  Nycz Artur
5.02.2007 r.   Para Marcin
  Robak Eugeniusz
12.02.2007 r.   Różański Stanisław
  Skrzypiński Janusz
19.02.2007 r.   Sochaj Ireneusz
  Szabałkin Maciej
26.02.2007 r.   Fischbach Kazimierz
  Guga Rafał
5.03.2007 r.   Kasprzyk Elżbieta
  Kmieciak Wanda
12.03.2007 r.   Nikitiński Paweł
  Sanecki Marek
19.03.2007 r.   Chmura – Nycz Magdalena
  Figas Tadeusz
26.03.2007 r.   Karzyńska – Karpierz Lidia
  Kawka Jacek