Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PD W DRZENINIE I RUROCIĄGU TŁOCZNEGO RT-DG DRZENIN-GARDNO W GMINIE GRYFINO".

Gryfino, dnia 20.10.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

"BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PD
W DRZENINIE I RUROCIĄGU TŁOCZNEGO RT-DG DRZENIN-GARDNO W GMINIE GRYFINO"


ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 107 z dnia 31.05.2005 r. pod poz. 24826 i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 6
  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych - 2
  • Cena najtańszej oferty - 318 752,09 zł
  • Cena najdroższej oferty - 817 454,34 zł

Wybrano ofertę firmy:

"MAZUR"
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robot Instalacyjnych
ul. Waryńskiego 29
71-310 Szczecin

Cena wybranej oferty brutto: 481 789,48 zł