Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZISZEWIE”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZISZEWIE”

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 3
  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych - 0
  • Cena najtańszej oferty - 24 509,04 zł
  • Cena najdroższej oferty - 40 698,76 zł

Wybrano ofertę firmy:
„STAR-BUD” Sp. z o.o.
ul. Przedwiośnie 83/11,
73-110 Stargard Szczeciński

Cena wybranej oferty brutto: 24 509,04 zł