Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie nowego planu urządzenia cmentarza wraz z jego inwentaryzacją oraz projektu budowlanego rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie"

Gryfino, 19.09.2005r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

"Wykonanie nowego planu urządzenia cmentarza wraz z jego inwentaryzacją oraz projektu budowlanego rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie"

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 2
  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych - 0
  • Cena najtańszej oferty - 98 820,0 zł
  • Cena najdroższej oferty - 120 170,0 zł

Wybrano ofertę firmy:

"Miastoprojekt-Szczecin" Biuro Projektowo-Badawcze
ul. Staromłyńska 19, Szczecin

Cena wybranej oferty brutto: 98 820,0 zł