Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH "GRYFINO-WSCHÓD"

Gryfino, 14.09.2005r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.


"WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
KWATERY NR 2 ORAZ REKULTYWACJI KWATERY NR 1 GMINNEGO
SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH "GRYFINO-WSCHÓD"

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 4
  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych - 3
  • Cena najtańszej oferty - 66 490,00 zł
  • Cena najdroższej oferty - 118 340,00 zł

Wybrano ofertę firmy:

ABRYS Technika Sp. z o.o.
ul. Wiślana 46, Poznań

Cena wybranej oferty brutto: 66 490,00 zł