Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja stadionu sportowego przy Gimnazjum".

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl,

Gryfino, 14.01.2005 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

Modernizacja stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 174 poz.48477
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino
oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert – 1

  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych – 0

  • Cena najtańszej oferty – 3 604 019,41 zł

  • Cena najdroższej oferty – 3 604 019,41zł

Wybrano ofertę firmy:

„MASTERS” Sp. z o.o.
ul.Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin

Cena wybranej oferty brutto: 3 604 019,41 zł