Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. >„REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO W ROKU 2005”

 

Gryfino, dnia 19.05.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

 

„REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO W ROKU 2005”

 

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  oraz stronie internetowej  www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  •  Liczba złożonych ofert – 5
  • Liczba ofert odrzuconych – 0
  • Cena najtańszej oferty – 3,95 zł
  • Cena najdroższej oferty – 18,41 zł

Wybrano ofertę firmy:

Prace Ziemne, Roboty Drogowe, Usługi Budowlane
Grzegorz Siwek
Wełtyń ul. Gryfińska 33
74-100 Gryfino

Cena wybranej oferty brutto (średnią cenę za 1 m2 remontu dróg gruntowych): 3,95 zł