Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GRYFINIE"

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

"WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GRYFINIE"

ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 1
  • Liczba ofert odrzuconych - 0
  • Cena oferty netto- 44 342,14 zł

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AB" Spółka Cywilna
Andrych M., Biel L.
ul. Łużycka 87, 74-100 Gryfino

Cena wybranej oferty netto: 44 342,14 zł