Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na modernizacji stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl

Gryfino, 16.03.2005r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na modernizacji stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie”

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

 • Liczba złożonych ofert – 7
 • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych – 2
 • Wartość najtańszej oferty:
  • w branży ogólnobudowlanej: - 0,55% od wartości netto wykonanych robót
  • w branży sanitarnej: - 0,98 % od wartości netto wykonanych robót
  • w branży elektrycznej: - 0,85 % od wartości netto wykonanych robót
 • Wartość najdroższej oferty:
  • w branży ogólnobudowlanej: - 1,5 % od wartości netto wykonanych robót
  • w branży sanitarnej: - 2,0 % od wartości netto wykonanych robót
  • w branży elektrycznej: - 2,0 % od wartości netto wykonanych robót

Wybrano ofertę firm:

 • w branży ogólnobudowlanej: Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego, mgr inż.Mirosław Strugarek, zam. w Gryfinie, ul.Adama Mickiewicza 33, z ceną - 0,55% od wartości netto wykonanych robót
 • w branży sanitarnej: ZUP „Izobud” Szczecin Bogdan Antoni Jankowski, zam Szczecin, ul.Reduty Ordona 32 , z ceną - 0,98 % od wartości netto wykonanych robót
 • w branży elektrycznej: „Telmar” Bala Mariusz , zam. Gryfino, ul. Mieszka I 16/9, z ceną - 0,85 % od wartości netto wykonanych robót.