Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "PRZEBUDOWA I REMONT WEWNĘTRZNEJ GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ OD UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W KIERUNKU SKLEPU NETTO W GRYFINIE"

Gryfino, dnia 18.08.2005 r.
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

 

"PRZEBUDOWA I REMONT WEWNĘTRZNEJ GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ OD UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W KIERUNKU SKLEPU NETTO W GRYFINIE"

 

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 7
  • Liczba ofert odrzuconych - 0
  • Cena najtańszej oferty - 127 092,34 zł
  • Cena najdroższej oferty - 211 000,00 zł

Wybrano ofertę firmy:

"INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17/6
74-100 Gryfino

Cena wybranej oferty brutto: 127 092,34 zł