Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Roboty budowlane wykończeniowe- Biuro Obsługi Interesanta w UMiG w Gryfinie”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
 
 

Gryfino, dnia 09.06.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Roboty budowlane wykończeniowe- Biuro Obsługi Interesanta w UMiG w Gryfinie”

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert – 2

  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych – 0

  • Cena najtańszej oferty – 15.909,29 zł

  • Cena najdroższej oferty – 17.983,57 zł

Wybrano ofertę firmy:

Spółka z o.o.
INTERBAU
Ul. Flisacza 17/6
74-100 Gryfino

Cena wybranej oferty brutto: 15.909,29 zł