Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP"

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Dostawę sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP"

 

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 oraz na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  1. liczba złożonych ofert - 5;
  2. liczba ofert odrzuconych i wykluczonych - 0.
  3. najwyższa oferowana cena: 77 192,69 zł
  4. najniższa oferowana cena: 54 556,95 zł

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne
Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON S.A.
ul. Przestrzenna 6;
70-800 Szczecin

 

Cena brutto: 54 556,95 zł

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza
 

Gryfino, dnia 30 grudnia 2005 r.