Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "REMONT KLATKI SCHODOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE"

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

"REMONT KLATKI SCHODOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE"

ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz stronie internetowej  www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 2
  • Liczba ofert odrzuconych - 0
  • Cena najtańszej oferty netto - 41 673,00 zł
  • Cena najdroższej oferty netto - 61 747,15 zł

Wybrano ofertę firmy:

"INTERBAU" Spółka z o.o.
ul. Flisacza 17/6 , 74-100 Gryfino

Cena wybranej oferty netto: 41 673,00 zł