Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

 

Gryfino, dnia 29.06.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

"Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych przy ul. Łużyckiej 3
i ul. Witosa 3 w Gryfinie"

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 5
  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych - 0
  • Cena najtańszej oferty - 78 543,09 zł
  • Cena najdroższej oferty - 93 187,57 zł

Wybrano ofertę firmy:
"SYSTEM EKOLOG" Sp. z o.o.
Mirosław Niewiadomski
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin

Cena wybranej oferty brutto: 78 543,09 zł