Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu „e-Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino”

GMINA GRYFINO

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu „e-Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino”

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl oraz w prasie

Informacja o złożonych ofertach:

  • liczba złożonych ofert: 2;

  • liczba ofert odrzuconych i wykluczonych: 0,

  • cena najtańszej oferty: 60 000,00 zł + 0% = 60 000,00 zł,

  • cena najdroższej oferty: 155 737,00 zł + 22% = 189 999,14 zł.

Wybrano ofertę:

Wojewódzki Ośrodek Informatyki
Terenowy Bank Danych
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Cena wybranej oferty: 60 000,00 zł + 0% = 60 000,00 zł.