Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Adaptacja starego kina na cele mieszkalne w m. Wełtyń”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl

Gryfino, dnia 04.03.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

Adaptacja starego kina na cele mieszkalne w m. Wełtyń”

ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert – 10
  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych – 7
  • Cena najtańszej oferty – 737 801,38 zł
  • Cena najdroższej oferty – 772 874,65 zł

Wybrano ofertę firmy:

Bogucki i Kisiel Przedsiębiorstwo Budowlane
„INWEST -BUDOWA” Spółka Jawna
ul. Śląska 8
73-110 Stargard Szczeciński

Cena wybranej oferty brutto po przeprowadzonych negocjacjach wynosi:  657 868,49 zł.