Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „BUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 W WEŁTYNIU”

Gryfino, dnia 20.06.2005 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„BUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 18
W WEŁTYNIU”

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert – 6
  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych – 0
  • Cena najtańszej oferty – 72.233,07 zł
  • Cena najdroższej oferty – 96.588,30 zł

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEST Kłoda W. i Olejnicka D. 
Spółka Jawna Szczecin ul. Ludowa 24

Cena wybranej oferty brutto: 72.233,07 zł