Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „BUDOWA ODCINKA ul. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA w GRYFINIE – droga gminna”

Gryfino 04.05.2005r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„BUDOWA ODCINKA ul. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA w GRYFINIE – droga gminna”

 

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

 

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert – 6

  • Liczba ofert odrzuconych – 4

  • Cena najtańszej oferty – 114 965,84 zł

  • Cena najdroższej oferty – 164 083,99 zł

Wybrano ofertę firmy:

„INTERBAU” Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17/6
74-100 Gryfino

Cena wybranej oferty brutto: 114 965,84 zł