Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”

 

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • liczba złożonych ofert: 3;
  • liczba ofert odrzuconych i wykluczonych: 0,
  • cena najtańszej oferty: 85 665,00 zł,
  • cena najdroższej oferty: 98 050,00 zł.

Wybrano ofertę:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A.
Oddział Szczecin
ul. Monte Cassino 37
70-464 Szczecin

Cena wybranej oferty: 85 665,00 zł.