Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Publikację monografii „Dzieje Gryfina i okolic”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl,

Gryfino, dnia 20 stycznia 2005 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Publikację monografii „Dzieje Gryfina i okolic”

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  oraz na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • liczba złożonych ofert: 6;

  • liczba ofert odrzuconych i wykluczonych: 0,

  • cena najtańszej oferty: 20 000 zł + 22% = 24 400 zł,

  • cena najdroższej oferty: 60 000 zł + 22% = 73 200 zł.

Wybrano ofertę:

DRUKARNIA „Media Druk” Jarosław Śliwiński
ul. Łużycka 87; 74-100 Gryfino

Cena wybranej oferty: 20 000 zł + 22% = 24 400 zł.